;
Laatste nieuws
BridgeBoost drives tijdens de zomermaanden op maandag en woensdagavonden bij Bridgeclub Weert . Aanmelden hoeft niet; gewoon om tien voo half acht aanwezig zijn.